Tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (TWS)

Tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem szklanym TWS znane również, jako GRP (Glass-Reinforced Plastic), FRP (Fiber Reinforced Plastic), GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff ) RTRP [Reinforced Thermosetting Resin Plastic], RTP [Reinforced Thermoset Plastic]) to jeden z najważniejszych składników naszych wyrobów. Tworzywa TWS stosowane są ze względu na ich wysoka wytrzymałość mechaniczną, niską masę, odporność na korozję i działanie temperatury, właściwości izolacyjne, gładką powierzchnię wewnętrzną, łatwość kształtowania, łatwość naprawy i ekonomiczność.

Tworzywa GRP to, ogólnie rzecz biorąc, żywice chemo- lub termoutwardzalne połączone z włóknem szklanym. Plasticon Composites zapewnia dobór najlepszych żywic i włókna szklanego oraz najnowocześniejszych technik nawijania, co gwarantuje najwyższą jakość i doskonałą charakterystykę naszych produktów, czyniąc nas najlepszym partnerem do współpracy w tym zakresie.

Wyroby chemo- lub termoutwardzalne powstają na drodze egzotermicznej reakcji chemicznej, podczas której tworzą się dłuższe łańcuchy polimeru. Łańcuchy te łączą się jednocześnie pomiędzy sobą tworząc usieciowaną strukturę. . Struktura ta zapewnia materiałowi wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność chemiczną.  Do materiałów chemo – i termoutwardzalnych zaliczamy między innymi żywice poliestrowe, epoksydowe oraz poliuretanowe. Do produkcji naszych wyrobów wykorzystujemy różne rodzaje żywic, w zależności od medium chemicznego i warunkówpracy wyrobu ( temperatura , ciśnienie itp.).  

Włókno szklane nadaje materiałowi wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość kształtu. TWS wykorzystuje się przede wszystkim w przemyśle (czym zajmuje się Plasticon Composites), ale również do budowy jachtów, nadwozi pojazdów oraz w budownictwie. Włókno szklane stosowane jest w formie mat, rowingu ciągłego i ciętego, mat powierzchniowych, oraz tkanin rowingowych. Dobieramy najodpowiedniejszą strukturę wzmocnień szklanych, aby zapewnić najwyższą wytrzymałość mechaniczną naszych produktów.

,Jeśli to konieczne używamy również innych rodzajów wzmocnień na przykład włókna węglowego.

Doświadczenie i  fachowa wiedza stanowią klucz do zapewnienia naszym klientom doskonale zaprojektowanych wyrobów z  TWS. Doradzanie klientom, przekazywanie ważnych informacji, a nawet szkolenia z zakresu wytwarzania TWS to dla Plasticon Composites chleb powszedni.

Produkty z czystego TWS są zawsze wyposażone w barierę chemiczną (CBL) oraz warstwę wytrzymałościową (mechaniczną) – obie wykonane z  TWS. CBL to wewnętrzna warstwa produktu, która styka się bezpośrednio z  medium chemicznym. Bariera chemiczna i warstwa mechaniczna różnią procentową zawartością włókien szklanych w żywicy. Nasi eksperci potrafią zaprojektować odpowiednie warstwy wyrobu do wymaganych warunków pracy. 

Żywice poliestrowe były pierwotnie wykorzystywanegłównie w warstwach wytrzymałościowych. Producenci żywic wprowadzili wiele znaczących ulepszeń w procesach produkcyjnych, dzięki czemu żywice te mogą być obecnie wykorzystywane również, jako bariery chemiczne w środowiskach o wysokim współczynniku korozyjności. W Plasticon Composites wykorzystujemy następujące żywice:

  • żywice ortoftalowe,
  • żywice izoftalowe,
  • izoftalowe żywice oparte na glikolu neopentylowym,
  • żywice bisfenolowe,
  • żywice tereftalowe,
  • żywice winyloestrowe,
  • żywice trudnopalne.

Wyroby Plasticon Composites z czystego TWS są stosowane na całym świecie w procesach chemicznych oraz magazynowaniu chemikaliów. 

Produkty wzmacniane włóknem szklanym to idealne rozwiązanie do produkcji i montażu na miejscu przeznaczenia wyrobów. Nasz międzynarodowy zespół pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia jest w stanie realizować zlecenia dla klientów na całym świecie.