Produkty specjalistyczne

 

Wyroby z wykładzinami z tworzyw fluorowych

Plasticon Composites to wiodący dostawca wykładzin z polimerów fluorowych do zastosowań w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, energetycznym, biotechnologicznym, przetwórczym oraz przy produkcji półprzewodników i spalaniu odpadów. Nasze specjalistyczne produkty charakteryzują się wyjątkową odpornością na działanie związków chemicznych, możliwością wykorzystania w niskich oraz wysokich temperaturach oraz w zastosowaniach wysokociśnieniowych, a także odpornością na korozję.

Wykładziny z polimerów fluorowych (np. PVDF, E-CTFE, FEP, MFA, PFA oraz zmodyfikowanego PTFE takiego jak TFM) mogą być stosowane, jako wykładziny do laminatów (dual laminate), arkusze naklejane np. na wyroby stalowe(sheet lining), luźne wykładziny (loose lining) lub wykładziny mocowane punktowo (fixpoint lining)

Dzięki dobrej organizacji procesów produkcyjnych firma Plasticon Composites ma ugruntowaną pozycję na rynku dostawców okładzin o wysokiej czystości do zbiorników ISO stosowanych w przemyśle półprzewodnikowym. Zbiorniki te służą do transportowania związków chemicznych o ultra-wysokiej czystości wykorzystywanych w fotolitografii w procesach wytrawiania mikroprocesorów opartych na krzemie lub produkcji ogniw fotowoltaicznych.

Rodzaje wykładzin:

  • wykładzin w arkuszach dla zbiorników ISO,
  • wykładzin wymienników ciepła i dławnic,
  • wykładzin z polimerów fluorowych.

Wykładziny mocowane punktowo

Firma Plasticon Composites opracowała nowy system wykładzin mocowanych punktowo spawanych laserowo o nazwie PLASTLITE. Spawanie laserowe polega na skierowaniu na obszar styku elementów wiązki promieni laserowych poprzez przezroczystą okładzinę z tworzywa fluorowego. Wiązka uderza w chłonną (czarną) powierzchnię obszaru styku, gdzie energia świetlna zostaje przekształcona w energię cieplną. W miejscu styku zachodzi następnie konwencjonalny proces spawania z wykorzystaniem ciepła, nacisku i upływu czasu. Dzięki tej metodzie opracowaliśmy modułowy system różnego rodzaju mocowania punktowego wykładzin, który pozwala na rozwiązywanie problemów charakterystycznych dla danego zastosowania.

System ten zapewnia najbardziej efektywną ochronę przed korozją: pomiędzy ścianką urządzenia i wykładziną powstaje wolna przestrzeń wentylacyjna i kontrolna, która po dodatkowym zabezpieczeniu siatką dystansową pozwala na swobodny przepływ powietrza wentylacyjnego. Taki system wentylacji może również służyć do wytworzenia próżni, która stanowi dodatkowe mocowanie dla wykładziny wewnętrznej.

System mocowania punktowego wykładzin firmy Plasticon Composites został przetestowany w temperaturze 250°C przy podciśnieniu 50 mbarów i zatwierdzony jako najlepszy system okładzin wymienników ciepła działających w warunkach wysokiego zagrożenia korozją (w obecności HCl i H2SO4).