Wyposażenie technologiczne

W zakresie obróbki chemikaliów oraz kontroli zanieczyszczeń firma Plasticon Composites oferuje wyposażenie technologiczne obejmujące między innymi:

 • zbiorniki,
 • reaktory,
 • skrubery,
 • biofiltry,
 • reaktory do produkcji biogazu

Oraz wiele innych powiązanych akcesoriów. Znajdujące się w ofercie elementy mogą pracować w pełnym zakresie obciążeń dynamicznych i hydrostatycznych w przemysłowych środowiskach chemicznych, takich jak instalacje do oczyszczania ścieków, instalacje energetyczne oraz instalacje przetwarzania substancji chemicznych. Dodatkowe elementy instalacji, takie jak orurowanie wewnętrzne i zewnętrzne, układy dystrybucji oraz kanały można wyprodukować praktycznie w dowolnym kształcie i konfiguracji.

Wiele spośród produkowanych obecnie wyrobów firmy Plasticon Composites jest projektowanych z myślą o pracy pod wysokim ciśnieniem i w zakresie temperatur od -40°C do 250°C.

W ofercie wyposażenia technologicznego firmy Plasticon Composites znajdują się między innymi:

 • zbiorniki ciśnieniowe (ze znakiem CE),
 • chłodnice
 • mieszalniki i reaktory,
 • kolumny,
 • skrubery SO2 i HCl (instalacje do odsiarczania spalin),
 • chłodnie kominowe i suszarnie,
 • biofiltry,
 • poziomy zraszania
 • reaktory do produkcji biogazu,
 • kolektory cieczy katodowej i anodowej,
 • przekrycia dachowe
 • skrubery usuwające zapachy,
 • osadniki,
 • instalacje do wysycania solanek,
 • separatory,
 • odpylacze cyklonowe,
 • parowniki,
 • elementy wewnętrzne,
 • kolektory,
 • filtry z granulatem lawowym,
 • elektrofiltry,
 • obudowa membran.

Akcesoria:

 • drabiny klatkowe,
 • pompy,
 • pomosty,
 • zawory,
 • poręcze,
 • wskaźniki poziomu,
 • platformy lub powłoki antypoślizgowe,
 • czujniki napełnienia
 • systemy wykrywania nieszczelności,
 • filtry przeciwpyłowe,
 • skrubery,
 • pomosty mieszadeł,
 • podesty,
 • mieszadła,
 • izolacja oraz układy ogrzewania elektrycznego,
 • wzmocnienia/pierścienie podciśnieniowe,
 • wsporniki stalowe lub z tworzyw wzmacnianych włóknem szklanym,
 • zbiorniki o budowie dwupłaszczowej lub układy ciągłego monitorowania monitorowania (PDS [system wczesnego wykrywania wycieków]).