Rynki Zbytu

Przemysł energetyczny

GRP Duct system at Power Plants

Przemysł chemiczny

GRP ducting at a waste incineration plant

Woda i ścieki

GRP Lavafilters for water industries

Spalanie odpadów

Scrubber waste incineration plant