Nowoczesne technologie i elektronika

Na przestrzeni lat firma Plasticon Composites opracowała specjalistyczne rozwiązania dla zakładów produkujących elementy mikroelektroniczne oraz układy scalone. Zakłady takie mają szczególne potrzeby i wysokie wymagania związane z procesami produkcyjnymi, w tym z magazynowaniem, przenoszeniem i przetwarzaniem takich substancji jak HCl, HF, H3PO4 itp.

Dzięki dobrej organizacji procesów produkcyjnych firma Plasticon Composites ma ugruntowaną pozycję na rynku dostawców wysokiej czystości wykładzin do kontenerów ISO stosowanych w przemyśle półprzewodnikowym. Zbiorniki te służą do transportowania związków chemicznych o ultra-wysokiej czystości wykorzystywanych w procesach fotolitograficznego wytrawiania krzemowych mikroprocesorów lub produkcji ogniw fotowoltaicznych.

Połączenie tworzyw wzmacnianych włóknem szklanym  (TWS) oraz wykładzin z tworzyw fluorowych o wysokim stopniu czystości otworzyło firmie Plasticon Composites drogę to zaopatrywania kluczowych firm  na tym bardzo wymagającym rynku. Firma Plasticon Composites opracowała specjalny proces i technikę nakładania arkuszy okładzin z tworzywa fluorowego na wyprodukowanych już wcześniej wyrobach.

 • produkcja półprzewodników,
 • produkcja elementów mikroelektronicznych,
 • produkcja mikroprocesorów,
 • produkcja cienkowarstwowych układów elektronicznych,
 • produkcja paneli słonecznych

Wybrane wyposażenie przeznaczone dla przemysłu technologicznego i elektronicznego:

 • odczynniki chemiczne i woda o wysokiej i ultra-wysokiej czystości,
 • srebro,
 • polimery,
 • płynne zasady,
 • złoto,
 • trójfluorek chloru,
 • nikiel,
 • fluor,
 • aluminium,
 • wodorotlenek dichloroetanu,
 • chrom,
 • nadtlenek wodoru,
 • tytan,
 • kwas azotowy.