Przemysł chemiczny

Firma Plasticon Composites oferuje szeroką gamę rozwiązań dla przemysłu chemicznego, w tym dla zakładów zajmujących się produkcją organicznych i nieorganicznych związków chemicznych, zakładów petrochemicznych, producentów gazów technicznych, tworzyw sztucznych, gumy, włókien, żywic, farb i  lakierów oraz producentów sody kaustycznej, chloru i węglanów. Plasticon Composites specjalizuje się w dostarczaniu takim zakładom rozwiązań procesowych oraz wyposażenia służącego do składowania i magazynowania. Klientami firmy są największe zakłady chemiczne. Pracownicy Plasticon Composites to doświadczone, wykwalifikowane i władające wieloma językami osoby, które są w stanie dostarczyć i zamontować sprzęt oraz przeprowadzić jego konserwację

w każdym czasie w  i dowolnym miejscu .

Służymy naszym doświadczeniem zakładom chemicznym na całym świecie. Nasze wyroby są odporne na działanie cieczy i gazów, dzięki czemu mogą być stosowane w środowiskach o wysokim stopniu zagrożenia korozją.

Poniżej przedstawimy listę wybranych gałęzi przemysłu, na rzecz, których świadczymy nasze usługi:

 • przemysł petrochemiczny,
 • przemysł  chloru i alkaliów,
 • przemysł celulozowy i papierniczy,
 • przemysł kwasu siarkowego,
 • przemysł  nawozów (azotowych i fosforowych),
 • logistyka substancji chemicznych,
 • przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny,
 • przemysł tworzyw sztucznych i elastomerów.

Nasi doświadczeni inżynierowie oraz specjaliści wsparcia technicznego służą klientom pomocą na etapie wczesnego planowania i projektowania instalacji. W rezultacie otrzymujemy system zaprojektowany tak, aby móc zminimalizować koszty użytkowania. Firma Plasticon Composites zaleca także okresową modernizację i konserwację w celu zapewnienia optymalnej wydajności instalacji kompozytowych w skrajnych warunkach eksploatacji. Plasticon Composites oferuje następujące usługi pozwalające zminimalizować przestoje i uniknąć nieplanowanych przerw w pracy:

 • przeglądy,
 • remonty,
 • konserwacja profilaktyczna,
 • modernizacja instalacji,
 • naprawy