Przemysł energetyczny

Firma Plasticon Composites oferuje szeroki wybór najwyższej, jakości urządzeń służących do odsiarczania gazów spalinowych (IOS)dla przemysłu energetycznego. Jesteśmy w stanie dostarczać gotowe projekty pod klucz, dzięki czemu nasi klienci mogą uniknąć kosztów związanych z zapewnieniem kompatybilności z instalacjami innych producentów oraz zarządzaniem projektem. Dzięki możliwości wytwarzania naszych wyrobów w miejscu ich montażu za pomocą dostarczanej przez nas nawijarki jesteśmy w stanie dostarczać i montować produkty dla elektrowni we wszystkich warunkach klimatycznych na całym świecie.

Nasze wyroby charakteryzują się najwyższą jakością i sprawdziły się w różnorodnych zastosowaniach w przemyśle energetycznym.

Zastosowanie:

 • składowanie i przetwarzanie kamienia wapiennego oraz zawiesiny gipsu,
 • składowanie i przetwarzanie wody surowej i uzdatnionej,
 • uzdatnianie ścieków,
 • odprowadzanie dwutlenku siarki (SO2)/ spaliny,
 • wychwytywanie dwutlenku węgla : metoda aminowo-amoniakalna,
 • mokre odsiarczanie gazów spalinowych (IOS),
 • elektrofiltry mokre,
 • przesyłanie wody morskiej (wysokociśnieniowe rurociągi wody chłodzącej).

 

Grupa Plasticon Composites stworzyła osobny dział zajmujący się sektorem energetycznym, tak, aby zoptymalizować swoją organizację dla międzynarodowego rynku energetycznego. Pracownicy tego działu zdobywali swoją wiedzę i doświadczenie w światowym sektorze energetycznym przez długie lata. Zespół Plasticon Power specjalizuje się w konstruowaniu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego dla elektrowni oraz oferuje usługi doradcze.

Usługi konserwacji sprzętu dla sektora energetycznego

Firma Plasticon Composites zaleca okresową modernizację i konserwację w celu zapewnienia optymalnej wydajności instalacji kompozytowych w skrajnych warunkach eksploatacji. Plasticon Composites oferuje następujące usługi pozwalające zminimalizować przestoje i uniknąć ponadplanowych przerw w pracy:

 

 • przeglądy,
 • remonty,
 • konserwacja profilaktyczna,
 • modernizacja instalacji,
 • naprawy.