Przemysł metalurgiczny i wydobywczy

W Plasticon Composites rozumiemy, że jednym z najważniejszych czynników stanowiących o wydajności kopalni jest zdolność do utrzymywania właściwego poziomu wydobycia. Najlepsi w branży zarządzają kilkunastoma głównymi lokalizacjami o niskich kosztach operacyjnych i z odpowiednimi rezerwami surowców. Z kolei przedsiębiorstwa branży metalurgicznej muszą brać pod uwagę swoje możliwości produkcyjne i analizować je pod kątem kosztów surowców wejściowych. Staranny dobór odpowiedniego sprzętu może przynieść znaczne oszczędności. Firma Plasticon Composites dostarcza sprzęt dla przedsiębiorstw branży wydobywczej i metalurgicznej na całym świecie. Wyroby produkowane z kompozytów o wysokiej jakości to gwarancja wieloletniej eksploatacji.

Sprzęt firmy Plasticon Composites może być wykorzystywany do przetwarzania następujących surowców:

  • kobaltu,
  • soli potasowych i fosforanów,
  • niklu, chromu
  • miedzi,
  • germanu,
  • aluminium,
  • cynku i ołowiu
  • manganu,
  • węgla,
  • platyny, złota, srebra
  • rud żelaza,
  • metali ziem rzadkich