Produkcja u klienta

Produkcja elementów i montaż u klienta mogą stanowić niezwykle wydajne i ekonomiczne rozwiązanie. Dzięki takiemu rozwiązaniu można z łatwością zapobiec komplikacjom związanym z rozmiarami i dostępem, które są częste w sytuacji, gdy dostawa dotyczy wyrobów wielkogabarytowych.

Firma Plasticon Composites oferuje możliwość produkcji wyrobów u klienta wtedy, gdy są one zbyt duże, aby przewieźć je dostępnymi środkami transportu. Klimat nie stanowi dla nas przeszkody – możemy pracować w temperaturach od -40°C do +50°C. Zaprojektowaliśmy specjalistyczne nawijarki oraz mobilne fabryki służące do produkcji kominów, duktów, aparatury oraz zbiorników na miejscu przeznaczenia. W zależności od wymagań, Plasticon Composites może produkować elementy o średnicy do 20 metrów (za pomocą nawijarki pionowej) i do 16 metrów (za pomocą nawijarki poziomej). Właściwości mechaniczne laminatów produkowanych na miejscu przeznaczenia są takie same jak wytwarzane w naszych zakładach.