Over het bedrijf Producten Toepassingen Diensten Contact    
#WECARE logo
contact_Plasticon left arrow
GER_flag

Plasticon Germany GmbH

GER_flag

Plasticon the Netherlands B.V.

GER_flag

Thermopol Kunststoftechniek N.V.

We use cookie files on our website. We would like to ask you for a consent to store them on your device. We won't set optional cookies unless you enable them. If you want to know more how cookie files works, please visit our page with Privacy policy

Deny
CO2 reduction
#WijGevenOmLucht

#WijGevenOmLucht

Gedurende de afgelopen 5 jaar hebben we meer dan 8 grote projecten uitgevoerd ter ondersteuning van rookgasontzwaveling in energiecentrales met circulerende en procesleidingen, sprinklerniveaus en samengestelde reservoirs.

Vanaf 2001 hebben we in totaal 117 natte elektrostatische stofvangers (Wet-ESP) voor rookgasreiniging geleverd aan energiecentrales en verbrandingsovens.

In de afgelopen 5 jaar hebben we 29 gaswassers geleverd ter ondersteuning van het rookgasreinigingsproces om de atmosferische emissies te verminderen.

Wij leveren producten aan een ultramoderne Europese installatie die 2.800.000 ton CO2 per jaar zal reduceren.
Klik hier voor meer informatie.


#WijGevenOmWater

Vanaf 1990 hebben we in totaal 220 reservoirs geleverd aan de afvalwaterzuiveringssector.

Recycling
#WijGevenOmHulpbronnen

#WijGevenOmHulpbronnen

Bij onze bedrijven in België, Nederland en Duitsland zamelen we 80% van ons afval in voor verdere verwerking.

We hebben een terugnamesysteem geïmplementeerd op onze productielocatie in Polen, waardoor we meer dan 100 ton afval per jaar besparen.

Met succes hebben we meer dan 100 moderniseringsprojecten bij onze klanten uitgevoerd om de levensduur van bestaande producten zo lang mogelijk te behouden.

Dankzij een ultramoderne CNC-machine kunnen we onze sneden optimaliseren en restafval met 90% verminderen.

Dankzij speciaal ontworpen doseerstations op de productielocatie in Duitsland kunnen we 70% van het harsafval voorkomen.

CleanEnergy
#WijGevenOmEnergie

#WijGevenOmEnergie

80% van onze productiefaciliteit in Dinslaken is uitgerust met energiezuinige LED-lampen, waardoor we het energieverbruik met meer dan 30% kunnen verlagen.

We hebben onze productiefaciliteit in Toruń, evenals het grootste deel van onze kantoorruimte, uitgerust met 150 nieuwe LED-lampen om het energieverbruik tot een minimum te beperken.

Vanaf 2020 krijgt onze productiefaciliteit in Dinslaken 100% van haar elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen.


#WijGevenOmHetKlimaat

Dankzij de investering in 10 nieuwe oplaadpunten voor hybride auto's willen we het gebruik van elektrische mobiliteit onder onze werknemers bevorderen om de uitstoot te verminderen.

Om de transportemissies te verminderen, combineren we het transport van grondstoffen en afgewerkte producten naar de relevante regio's in Europa.

Dankzij het gebruik van ultramoderne warmtewisselaartechnologie kan onze productiefaciliteit bij Plasticon Polen het bestaande stadsverwarmingsnetwerk 90% efficiënter gebruiken.

Eco production
#WijGevenOmGezondheid

#WijGevenOmGezondheid

Een ultramodern stofafzuigsysteem in de maalinstallaties vermindert de aanwezigheid van fijne stofdeeltjes in de lucht met 95% en helpt zo onze werknemers en het milieu te beschermen.

Met ons styreenfiltersysteem filteren we 6.000 m³/u lucht in onze productiefaciliteit in België met een reinigingsefficiëntie van 99%.

We hebben ons acetonverbruik met 60% verminderd door alternatieve reinigingssystemen te gebruiken.